In English

Lisätietoja
asiantuntijoiltamme

Ota yhteyttä

Sonet Premium mukana Suomen Kuurosokeiden
toiminnan kehittämisessä

Suomen Kuurosokeat ry tukee lähes tuhannen vakavasti kuulo- ja näkövammaisen elämää. Järjestö valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita ja järjestää yhteistä toimintaa sekä toimii kuurosokeusalan asiantuntijana. Kuurosokeiden Toimintakeskus sijaitsee Tampereen Hervannassa. Siellä tarjotaan kuurosokeille palveluasumista ja kuntoutusta sekä itsenäistä asumista tukevia palveluja, kuten ateria- ja siivouspalveluja. Toimintakeskuksessa asuu lähes 40 kuurosokeaa. Asuminen on mahdollista omassa asunnossa tai myös ryhmäkodissa, jossa kuurosokeat voivat asua turvallisesti elämänsä loppuun asti.

Sonet on ollut Suomen Kuurosokeiden taloushallinnon järjestelmänä pitkään, ja nyt toiminnassa on päädytty laajentamaan yhteistyötä osana vastuullisuusprojektia. Tämä on luonnollinen jatke pitkään jatkuneelle yhteistyölle. CGI:n – jonka ratkaisukokonaisuuteen Sonet kuuluu – yritysvastuu jakautuu kolmeen painopistealueeseen: IT-alalla rohkaiseminen, teknologiaosaamisen tuominen yhteisöjen hyväksi ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoaminen teknologiaa kehittämällä.

Vaikka ihmiseltä ottaisi kokonaan pois aisteja, haluaa hän edelleen samoja asioita kuin kuka tahansa muu: olla aktiivinen osa yhteiskuntaa, tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä päivittäin, saada tunnustusta omasta panoksesta, olla välitetty ja välittää muista sekä löytää oman paikkansa yhteisössä. Suomen Kuurosokeiden järjestön työn arvo näkyy joka päivä kuurosokeiden toimissa, johon Sonet panoksellaan haluaa myötävaikuttaa. Resurssit toiminnalle ovat rajalliset ja toiminannaohjausjärjestelmän entistä laajempi käyttö mahdollistaa vammaisille toimivamman ympäristön kokea onnistumisen tunteita ja pärjätä itsenäisesti.

”Kuurosokeilla on harrastuksia ja elämää samalla tavalla kuin kenellä tahansa muulla, kunhan palvelut ja apuvälineet ovat vaadittavalla tasolla. Toimintaan tarvitaan toimiva järjestö ja toimivat järjestelmät.”

Yleisesti olettamuksia on paljon kuurosokeita kohtaan, jonka vuoksi on tärkeää pystyä näkemään heidät muiden tavoin osana työyhteisöjä ja muita ryhmiä. Kuurosokeilla on harrastuksia ja elämää samalla tavalla kuin kenellä tahansa muulla, kunhan palvelut – esimerkiksi kuljetus ja tulkkaus –, apuvälineet ja kuntoutus sekä sopeutumisvalmennus ovat vaadittavalla tasolla. On myös tärkeää ymmärtää, että sairaus etenee eri tavalla eri ihmisillä. Tämän hallitsemiseen tarvitaan toimiva järjestö ja toimivat järjestelmät.

Viime syksynä alkaneessa uudessa yhteistyöhankkeessa Sonet on mukana kehittämässä Suomen Kuurosokeiden järjestön toimintaa, mahdollistaen samalla suomalaisen kulttuurin tasa-arvon rikkautta. Suomen Kuurosokeat ry ja Sonet ovat tuttuja toisilleen jo kymmenen vuoden takaa, ja molemmille arvokasta kumppanuutta jatketaan nyt Sonet Premiumin kautta. Tämä takaa järjestölle toiminnanohjaamisen entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin, ja mahdollistaa tulevaisuudessa yhä laajemmin Sonetin ratkaisujen käyttämisen. Kumppanuudesta hyödytään siis molemminpuolisesti.

Teknologiat auttavat näkö- ja kuulovammaisia useissa tilanteissa: näyttöjen suurentaminen ja ruudunlukuohjelmat, äänituki sekä kontrastien ja värien käyttäminen ovat merkittävässä roolissa oikean tiedon löytämisessä ja helpottavat työtä kuurosokealle. Sonetin tilanteessa teknologian kehittäminen puolestaan mahdollistaa organisaation toiminnan kehittämisessä ja on arvokas osa kokonaisuuden toimivuutta.

 

Onko yhdistykselläsi tai yritykselläsi toimintaa, jossa tarvitset osaavaa kumppania? Ota yhteyttä tukeemme ja jatketaan keskustelua mahdollisuuksista yhteisen menestyksen rakentamisesta.

 

Kirjoittaja: Pietu Lyytinen

26.2.2020, Tampere

Jaa artikkeli

Lisätietoja
asiantuntijoiltamme

Ota yhteyttä
Selaimesi on vanhentunut!

Lataa ajantasainen selain nähdäksesi tämän sivun oikein. Päivitä selaimeni nyt

×